IV. KRONİK VE METABOLİK HASTALIKLAR ULUSAL KONGRESİ
 
04 - 07 Ekim 2023
Selectum Luxrury Hotel, Belek / Antalya
 
KAYIT VE KONAKLAMA
KAYIT                                                                         ERKEN KAYIT ( 15 TEMMUZ 2023 VE ÖNCESİ )                                    GEÇ KAYIT ( 15 TEMMUZ 2023 SONRASI

AİLE HEKİMİ , PRATİSYEN HEKİM                                0,00 TL                                                                                                 0,00 TL

UZMAN                                                                        4.500,00 TL                                                                                          6.000,00 TL                              
KONAKLAMA                                                               ERKEN KAYIT ( 15 TEMMUZ 2022 VE ÖNCESİ )                                    GEÇ KAYIT ( 15 TEMMUZ 2022 SONRASI

Selectum Luxury Hotel Belek                                                      1.700,00 euro                                                                                    1.850,00 euro
Selectum Family Hotel Belek                                                      1.450,00 euro                                                                                    1.550,00 euro     
  • Yukarıda belirtilen konaklama ücretleri %8 KDV hariçtir.
  • Konaklama talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
TRANSFER                                                              

BELEK ÇİFT YÖN  = 2.000,00 TL
   
  • Transfer ücretlerine %18 KDV hariçtir.
  • Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine, bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları, kongreye ilişkin dökümanlar dahil, %18 KDV hariçtir.
  • Kayıt talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.