III. KRONİK VE METABOLİK HASTALIKLAR ULUSAL KONGRESİ
 
06 - 09 Ekim 2022
Susesi Luxury Hotel, Belek / Antalya
 
KAYIT VE KONAKLAMA
KAYIT                                                                         ERKEN KAYIT ( 15 TEMMUZ 2022 VE ÖNCESİ )                                    GEÇ KAYIT ( 15 TEMMUZ 2022 SONRASI

AİLE HEKİMİ , PRATİSYEN HEKİM                                1.000,00 TL                                                                                          1.500,00 TL

UZMAN                                                                        3.000,00 TL                                                                                          3.500,00 TL                              
KONAKLAMA                                                               ERKEN KAYIT ( 15 TEMMUZ 2022 VE ÖNCESİ )                                    GEÇ KAYIT ( 15 TEMMUZ 2022 SONRASI

Susesi Hotel                                                                 15.000,00 TL                                                                                       16.000,00 TL              
  • Yukarıda belirtilen konaklama ücretleri %8 KDV hariçtir.
  • Konaklama talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.
TRANSFER                                                              

950,00 TL           
  • Transfer ücretlerine %18 KDV hariçtir.
  • Yukarıda belirtilen kayıt ücretlerine, bilimsel oturumlara katılım, kahve molaları, kongreye ilişkin dökümanlar dahil, %18 KDV hariçtir.
  • Kayıt talepleri; yazılı başvuru ile birlikte ödeme dekontlarının Etkinlik Hizmetleri’ne ulaştırılıp, yazılı konfirmasyon gönderilmesi ile kesinlik kazanacaktır.